Vijas Zviedrānes personālizstāde “Lelles”

Kultūra

Līdz 13. maijam

Laucesas pagasta bibliotēka

V. Kvetkovska biblioteka@laucese.lv

07.05.2024

Borisa Borisova mākslas darbu izstāde