Vēsturisko deju balle

Kultūra

Novada kultūras centrs “Vārpa”

K.Saulīte

18:00

26.08.2023

Pārgājiens Medumos