Vēstures stunda “1949. gada 25. marta deportācijas”

Kultūra

Špoģu vidusskola

A.Lazdāne, I.Ozoliņa t. 26420547, skrindumuzejs@augsdaugavasnovads.lv

09:30

24.03.2023

“Sievietes smaids”. Sieviešu dienai veltīts koncerts sociālās aprūpes centra iedzīvotājiem un darbiniekiem.