Vasaras sezonas atklāšana

Kultūra

Dziesmas, līnijdeju sadancis, atrakcijas.

Subates tirgus laukumā

18:00

12.06.2024

Augšdaugavas novada vokālo ansambļu saiets “Skanīgais stāsts”