“Vasara dārgumu lādē” atpūtas vakars bērniem

Jaunatne

Eglaines pagasta kultūras nams

18:00

18.08.2023

Senioru kopu sadancis “Vasaras atmiņas”