Valentīnas Malaševskas izstāde “Līniju rotaļas”

Izstādē skatāmi zīmējumi un gleznojumi

Dvietes Kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kulinaliga@inbox.lv

01.06.2022 - 10.06.2022

“Ziedu pasaulē”