Tikšanās ar žurnālistiem

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

K.Straume I.Minova

11:00

10.05.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde