Tikšanās ar žurnālistiem

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

K.Straume, I.Minova

11:00

05.07.2022

Nekustamo īpašumu izsoles