Tikšanās ar Dvietes skolas absolventiem un pedagogiem pie Dvietes muižas

Kultūra

Dvietes muiža

Iveta Plone, Vanda Gronska

15:00

20.08.2022

Dubnas pagasta svētki