Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

M.Krievāns

10:00

19.01.2023

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde