Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

M.Krievāns

21.06.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde