Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

M.Krievāns

05.05.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde