Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

M.Krievāns

21.04.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde