Tautsaimniecības komitejas izbraukuma sēde

Pašvaldība

24. maijā plkst. 10.00 notiks Augšdaugavas novada pašvaldības domes izbraukuma tautsaimniecības komitejas sēde uz SIA “EcoHeadPro”, Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē.

Darba kārtība

SIA “EcoHeatPro”

10:00

24.05.2023

Ārkārtas domes sēde