Tautas muzikantu svētki

Kultūra

Meistardarbnīca tautas muzikantiem.

Koncerts.

Tas ir viens no zīmīgākajiem  pasākumiem Latgales novada muzikantiem-vecmeistariem, folkloras kopu muzikantu grupām un tradicionālās kultūras (īpaši mūzikas) pētniekiem un speciālistiem.

Vaboles Kultūras nams

V. Pabērze t. 29457114 kultura@vabolespag.lv

12:00 - 14:00

24.04.2022

Starptautiskās dejas dienas koncerts