Tautas mākslas svētki “Melnā Kalna” svētki

Kultūra

Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts.

pie atpūtas mājas “Dubezers”, dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” teritorijā

E. Šapale t. 29264801 evita.sapale@pilskalne.lv

17:00 - 19:00

21.05.2022

Mātes dienai veltīts koncerts