Svētku koncerts “Sieviete – skaistākā starp puķēm”

Kultūra

Pasākums notiks zaļajā režīmā. Koncertā piedalīsies mūziķi: Pēteris Makaveckis, Čingizs Ahundovs, vokāli instrumentāla grupa “Forši “un līnijdejotāju grupa “Atkal”.

L.Kūliņa
t.29224062
kultura@dviete.lv

Dvietes KN

19:00

08.03.2022

Preiļu KN amatierteātra izrāde “Jautrās provinces ainiņas”.