Sveču izstāde bibliotēkas skatlogā “Neturi sveci zem pūra!”

Kultūra

Izstādes veidošanā aicināts piedalīties ikviens pagasta iedzīvotājs

Medumu pagasta bibliotēka

A. Kožemjakina, t.28615883, biblioteka@medumi.lv

01.02.2022 - 14.02.2022

Izstāde „Porcelāna stāsti Līksnā”