Supervīzija sociālo darbinieku 2. grupai

Sociālais dienests

8. auditorija, Augšdaugavas novada pašvaldības domes centrālā administrācija

A. Jegorova

13:00

22.09.2022

Supervīzija sociālo darbinieku 1. grupai