Starptautiskās Ģimeņu dienas tikšanās

Kultūra

Pīrāgu, toršu, cepumu, konfekšu degustācija.

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

15:30

17.05.2022

Koncerts “Pasaule ir skaista jau tāpēc, ka tajā ir māte”