Šokolādes darbnīca ar Līksnas pagasta jauniešiem

Kultūra

Līksnas pagasta kultūras nams

S. Giptere t. 26065446 kultura@liksna.lv Z. Ozola t. 27181186 zane.ozola@augsdaugavasnovads.lv

12:00

17.12.2022

Tikšanās ar izglītības tehnoloģijas jomas skolotājiem (mentoriem)