Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

A.Mackevičs

01.12.2022

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem