Sociālo darba speciālistu izglītojoši – informatīvais seminārs

Sociālais dienests

Dubnas pagasta kultūras nams

A.Jegorova

15:00

16.12.2022

Interaktīvs seminārs “Profesionālā izdegšana – riski un profilakses pasākumi. Kā saglabāt labjūtību un motivāciju”