Skrudalienas pagasta svētki

Kultūra

Fotoizstāde “Mūsu pagasta ielas”

Mazais tirdziņš – 10.00

Radošās darbnīcas, spēļu programma – 11.00

Koncerts “ Mūsu kaimiņi” – 12.00

A. Mihailova t. 28270282, kultura@skrudaliena.lv

10:00

25.09.2022

Dzejas dienu pasākums