Skiču ideju – zīmējumu konkurss “Subates vēsturiskā centra apbūves saglabātāja goda zīme”

Kultūra

Tiek izsludināts skiču konkurss, kurā tiek aicināti piedalīties visi interesenti (nolikums ir atrodams Augšdaugavas novada mājas lapā). Tiks izgatavotas goda zīmes Subates vēsturiskās apbūves saglabātājiem un atjaunotājiem.

Subatē

G. Okmane, t. 27150854, gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

01.03.2022 - 31.03.2022

Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem