“Šī dieniņa, rītdieniņa, parīt pate Jāņu diena”

Kultūra

Meistarklase: “Siera siešana”(piedalās Kalupes saimnieces), sieru izsole,ugunskura iedegšana, sadziedāšanās, Līgu un Jāņu godināšana.

plkst. 21.00 – Zaļumballe kopā ar Normundu Liepiņu un Kristīni Šomasi.

Kalupes parks

20:00

22.06.2023

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā - ziedu nolikšana