Senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām pēcpusdiena pie tējas tases

Seniori

Vaboles Kultūras nams

V. Pabērze t. 29457114 kultura@vabolespag.lv

13:00

27.10.2022

Darbnīciņa bērniem “Lai mani redz!”