Senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām atpūtas pasākums „No visas sirds”

Kultūra

Salienas pagasta kultūras nams

J. Ondzule t. 29980399 kultura@saliena.lv

13:00

18.05.2022

Diskusija ar pagasta iedzīvotājiem