Seminārs – radošās darbnīcas “Animācija vizuālajā mākslā”

Izglītība

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas novada skolotājiem

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I.Ondzule

13:00

17.01.2023

Nekustamo īpašumu izsoles