Seminārs novada sākumskolas skolotājiem “Pieredze mācību stundas plānošanā, mācību resursu izmantošanā un darba lapu izveidē, īstenojot jaunās mācību paraugprogrammas satura apguvi”

Izglītība

Zoom

G.Pētersone

15:00

13.12.2022

Pasākums bērniem “Ziemassvētku piedzīvojums”