Sēklu apmaiņas punkta darbības turpinājums un tematisks grāmatu un žurnālu apskats “Pavasara dārza darbi”

Kultūra

Visu maiju

Tabores pagasta bibliotēka

A. Spiridonova t. 27149794 anzela.spiridonova@tabore.lv

01.05.2024

Ondzuļu ģimenes mākslinieku gleznu izstāde “Kopā”