Šēderes pagasta radošo sieviešu rokdarbu izstāde

Kultūra

Izstāde veltīta Starptautiskajai Sieviešu dienai

Šēderes pagasta bibliotēkā

Ruta Šeršņova, t.27857901, biblioteka@sedere.lv

08.03.2022 - 18.03.2022

Izstāde “Augšzemes ainava Sēlijas brunčos”