Sanāksme par 2023. gada pasākumu plānošanu ar novada lielākajām kultūras iestādēm

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I.Uškāne V.Litiņa

10:00

13.09.2022

Krievu valodas skolotāju seminārs