Salnavas amatierteātra izrāde “Kaimiņu būšana”

Kultūra

Līksnas pagasta kultūras nams

S. Giptere t. 26065446 kultura@liksna.lv

18:00

08.03.2023

Ziedu nolikšana komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai