Radošā darbnīca “No mammas recepšu burtnīcas”

Kultūra

Meistarklasē būs iespējams atcerēties aizmirstas receptes.

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

15:30

06.03.2023

Radošā darbnīca “Porcelāna putnu būri”