Radošā darbnīca – gatavosimies Meteņiem “Maskas”

Jaunatne

Medumu pagasta jauniešu centrs

23.01.2024 - 24.01.2024

Līksnas Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu gada balva