Radoša darbnīca “Dari pats”

Kultūra

Pagasta aktīvie iedzīvotāji izgatavos fotorāmīšus no krāsainā papīra un citiem blakus materiāliem.

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

16:00

16.02.2023

Daugavpils zonālā valsts arhīva ekspertes konsultantes Indras Skrindas lekcija - “Ciltskoks. Ģimenes vēstures pētniecība”