Putnu būrīšu veidošana ģimenes lokā

Kultūra

KN varēs paņemt būrīša sagataves (dēlīši, naglas, skrūves) un instrukciju. Tos mājās būs jāsaliek kopā. Var apgleznot, izkrāsot.

Pie Šēderes KN

R.Butkeviča, t.28302714, ritabutkevica@inbox.lv

11.02.2022

Meteņdiena