Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” norisei veltīta Naujenes Novadpētniecības muzeja virtuāla fotoizstāde

Kultūra

Platformā artsteps.com https://www.artsteps.com/view/ 60349eca0ffle30529925c71

I.Vaikule

01.02.2022 - 28.02.2022

Naujenes Novadpētniecības muzeja virtuālā izstāde par novadnieci Ģertrūdi Zeili