Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros radītās izstādes – Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā; Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā”

Kultūra

darba dienās  plkst.10.00-16.00

Naujenes Novadpētniecības muzejs

I.Vaikule

01.12.2021 - 31.12.2021

Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” norisei veltīta Naujenes Novadpētniecības muzeja virtuāla fotoizstāde