Pieteikumu iesniegšana konkursam “Gada pedagogs”

Izglītība

Iesniegt Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 35. kab. vai uz e-pastu: daina.ostrovska@augsdaugavasnovads.lv

D.Ostrovska

01.06.2022 - 10.06.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde