Piemiņas brīdis Kalupē

Kultūra

Ziedu nolikšana pie Komunistiskā genocīda upuru pieminekļa 20.gadsimtā cietušajiem kalupiešiem

Kalupe

I. Ivdra t. 29764597 kultura@kalupe.lv

10:00

14.06.2022

Koncertprogramma ar nakts balli “Limuzīns 5 Jāņu nakts krāsā”