Pasākums bērniem ”Ziemassvētku vecīša neticamie piedzīvojumi Kalupē….”

Kultūra

Kalupes pagasta pārvaldes ēka

I. Ivdra t. 29764597 kultura@kalupe.lv

13:00

23.12.2022

Dalība Latgales tūrisma asociācijas gada balvas pasniegšanas pasākumā