Pārgājiens “Sprīdīša laimes meklējumi”

Kultūra

pārgājiens pa izgaismotu “Sprīdīša” taku, dažādas aktivitātes, gaismas, skaņas un dūmu efektu šovs

Pilskalnes Siguldiņa

19:00

27.09.2023

Radoša darbnīca ģimenēm - galda spēļu izgatavošana no dabas materiāliem