“Pa īstam un pa jokam!” dzejas pēcpusdiena jauniešiem

Kultūra

Medumu pagasta bilbiotēka

14:00

23.05.2024

"Ko lai māmulītei veltu?" koprades darbnīca ar bibliotēkas apmeklētājiem