Novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

A.Kucins

13.01.2022

Seminārs par ZPD