Novada jaunatnes gada noslēguma pasākums

Jaunatne

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

O.Ņikitina

18:00

27.12.2022

Interaktīvs seminārs “Profesionālā izdegšana – riski un profilakses pasākumi. Kā saglabāt labjūtību un motivāciju”