No 6.-10.dec. Sniegpārslu virpulis Subates KN logos (iedzīvotāju iesniegto sniegpārsliņu konkurss)

Kultūra

Pie Subates KN logos

G. Okmane

06.12.2021 - 10.12.2021

Pilsētas egles iedegšana, pirmsskolas bērnu dāvaniņu saņemšana