Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

-“Ziedlapas”, Višķu pagasts plkst. 9.00;

-“Mežsētas”, Tabores pagasts plkst. 9.30;

-“Pļavas P”, Skrudalienas pagasts 10.00;

-“Mežmalas”,  Demenes pagasts 10.30;

-4470 006 0259,  Maļinovas pagasts 11.00.

 

Konferenču zāle

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00

05.04.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde