Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

  • “272”, Daugava, Kalkūnes pagasts, plkst. 09.00
  • “273”, Daugava, Kalkūnes pagasts, plkst. 09.30
  • 4460 004 0491, Kalkūnes pagasts, plkst. 10.00
  • 4460 004 1477, Kalkūnes pagasts, plkst. 10.30
  • 4468 008 0440, Līksnas pagasts, plkst. 11.00
  • “Šengeida ZR-18”, Skrudalienas pagasts, plkst. 11.30

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

24.05.2022

Lielais plosts 2022